2012

2012 M. TEATRŲ FESTIVALIO RENGINIŲ PROGRAMA:

11.09 Kauno valstybinio dramos teatro 3 dalių komedija pagal Keturakio pjesę „AMERIKA PIRTYJE“. Režisierius Valdas Lencevičius. Spektaklio atnaujinimo režisierius Leonardas Zelčius.
Daugiau apie AMERIKA PIRTYJE

11.10 Klaipėdos dramos teatro 2 dalių laisvamadiška komedija pagal Eric Emanuel Schmitt pjesę „PALEISTUVIS“. Režisierius Povilas Gaidys.

11.13 Vilniaus mažojo teatro 3 dalių komedija pagal Nikolaj Gogol pjesę „REVIZORIUS“. Režisierius Rimas Tuminas.

11.14 Valstybinio jaunimo teatro 2 dalių komedija pagal Ivan Menchell pjesę „KAPINIŲ KLUBAS“. Režisierius Algirdas Latėnas.
Daugiau apie KAPINIŲ KLUBAS

11.16 Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro 2 dalių lyrinė komedija „ŠVYTINČIŲ BURBULŲ PARTIJA“ pagal Editos Kauzaitės pjesę „MEILĖS PINKLĖS IR KOŠMARAI“. Režisierius Kostas Smoriginas.

11.18 Lietuvos rusų dramos teatro psichologinė komedija pagal Francis Veber pjesę „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Režisierius Michail Poliščiuk.
Daugiau apie KVAILIŲ VAKARIENĖ

11.19 Keistuolių teatro 1 dalies agitacinė injekcija pagal Michailo Zoščenkos kūrybą „GERBIAMI PILIEČIAI!“. Režisieriai: Aidas Giniotis, Andrius Kaniava, Ieva Stundžytė, Vaidotas Žitkus.
Daugiau apie GERBIAMI PILIEČIAI!

11.20 Kauno mažojo teatro 1 veiksmo komedija pagal Aleksej Slapovskij pjesę „NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS“. Režisierius Darius Rabašauskas.
Daugiau apie NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS

11.21 Šiaulių dramos teatro 2 dalių komedija pagal Yasmina Reza pjesę „SKERDYNIŲ DIEVAS“. Režisierius Arvydas Lebeliūnas.
Daugiau apie SKERDYNIŲ DIEVAS

11.22 „Domino“ teatro 2 dalių komedija pagal Ray Cooney pjesę „LANGAS Į PARLAMENTĄ“. Režisierius Adolfas Večerskis.
Daugiau apie LANGAS Į PARLAMENTĄ

11.23 Alytaus miesto teatro 2 dalių spektaklis dzūkiškai pagal Vincą Krėvę-Mickevičių „RAGANIUS“. Režisierė ir inscenizacijos autorė Dalia Kimantaitė.
Daugiau apie RAGANIUS

11.25 Festivalio uždarymas. Teatras „Kitas Kampas“ su muzikine programa „EILINIS ELITAS“.

tegyvuoja-komedija-2012