Vieta

Lietuvoje jauniausias profesionalusis – Alytaus – miesto teatras

(Rotušės a. 2, LT 62141):

didžioji (500 vietų),

mažoji (200)

salės;

jei reikia – ir kitos teatro erdvės arba teatro prieigos (Rotušės aikštė)